Hakkımızda

Öğrenci Konseyi Üniversitemiz bünyesinde öğrenim gören öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel alanlardaki ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunlarının giderilmesi adına üniversite yönetimi ile öğrenciler arasında köprü kurarak faaliyetlerini gerçekleştiren tek resmi oluşumdur. Yüzüncü Yıl Üniversitesi bünyesindeki yaklaşık 32.000 öğrenci arasından seçilen birim (fakülte/ yüksekokul/ enstitü) temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen genel kurul toplantılarında; üniversitemizdeki sorunlar ifade edilir, bu sorunlara yönelik çözüm önerileri sunulur ve çözüm önerilerinin takibi yapılır. Genel kurul toplantılarında, oy çokluğuyla alınan kararlar yönetim kurulu tarafından uygulamaya konulur.

Öğrenci konseyi ortaya koyacağı çalışmalarla, üniversite gençliğinin üniversiteye adaptasyonunu sağlamaktadır. Sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak toplumsal duyarlılık projeleri geliştirmek ve bu projelerde yüksek öğretim kurumu içerisinden katılımı teşvik etmektedir. Öğrencilerin üniversiteye uyumunu kolaylaştıracak organizasyonlarla daha kaliteli zaman geçirilmesini sağlayarak, öğrenci-üniversite ilişkisini arttırmak için çaba harcamaktadır. Sosyal, kültürel ve akademik projeler hazırlayarak üniversite sürecini yaşanır kılmak için çalışmaktadır.


Amacımız; başta eğitim olmak üzere öğrencileri ilgilendiren farklı konularda öğrenciyi merkeze alarak tarafsız bir yaklaşımla görüş, istek, ve önerileri üniversite yönetimine iletip, sorunlarla ilgili çözüm takibi yapmak; öğrencilerin katılımını sağlayacak proje ve aktivitelerle üniversitemizin daha yaşanabilir bir ortam olması, eğitim ve yaşam kalitesinin kalıcı olarak artmasını sağlamaktır.


Misyonumuz;üniversitemiz gençliğinin yükseköğretim imkânlarını en iyi ve en kolay şekilde kullanabilmesi adına çalışmalar yürütmek, üniversite özelinde ve ulusal bazda fikir beyan eden ve insiyatif alabilen öğrenci profili ortaya çıkarmaktır. Yüzüncü Yıl Üniversitesi gençliğinin her alanda varlığını ortaya koyabileceği çalışmalar yaparak geleceğe yönelik sağlam adım atmalarını sağlamak istemekteyiz.